Tarasy drewniane

MONTAŻ


Narzędzia niezbędne przy montażu: wiertarka, wkrętak/wkrę-tarka, piła ręczna, szlifierka taśmowa, pasy dociskowe, kątownik, zacisk stolarski, kreda traserska.

Montaż na podłożu betonowym lub posadzce: belki wspierające należy montować do podłoża w celu zapewnienia stabilności konstrukcji. Zalecamy takie umieszczenie belek, by układały się prostopadle do kierunku spływu wody. W celu umożliwienia odpro-wadzenia wody, zaleca się umieszczenie pod legarami gumowych podkładek.

Montaż na gruncie: w razie potrzeby zastosować stabilizowaną podsypkę z piasku lub żwiru, następnie sprawdzić wysokość i na-chylenie, przykryć agrowłókniną i zamontować belki wspierające.

Tarasy wolnostojące: konieczna konsultacja z architektem lub wykonawcą, który udzieli odpowiednich informacji dostosowanych do konkretnych warunków oraz wymagań.

Zamówienia w m2: w celu zamontowania desek w dowolnym ukła-dzie należy doliczyć 5-10% do powierzchni pokrycia. W razie instalacji pod kątem 45°, z narożnikami lub nieregularnymi połą-czeniami, należy doliczyć 15-20% do powierzchni pokrycia.

Dla Państwa wygody: W celu wyeliminowania problemu powstawania drzazg zalecamy, aby zaraz po zakończeniu montażu zmoczyć powierzchnię wodą (lub poczekać na pierwszy deszcz), a następnie po wyschnięciu, przeszlifować deski papierem ściernym (standard Makita 9741). Pomoże to zapobiec odrywaniu się drzazg. Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca się regularne stosowanie specjalnych olejów pielęgnacyjnych przeznaczonych na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Renowacja tarasu powinna być wykonywana dwa razy w roku (przed i po zimie).

Instrukcja montażu standardowego.

Przed montażem desek prosimy zwrócić uwagę na kierunek słojów i minimalne różnice kolorów - deski należy montować w tym samym kierunku. Odległości miedzy deskami: deski będą rozszerzać się i kurczyć w zależności od wahań temperatury i wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do montażu zaleca się pomiar wilgotności desek. W związku z powyższym montaż musi być wykonany zgodnie z następującymi zasadami: szczeliny między deskami muszą wynosić od 5 do 10 mm.

Łączenie końcówek desek: każda deska powinna spoczywać na belce wspierającej i być przykręcona co najmniej 2 wkrętami, które ograniczą ruch drewna. Używać tylko nierdzewnych wkrętów, które zapewnią trwałość konstrukcji. Każdą deskę przykręcić co najmniej 2 wkrętami o długości co najmniej dwukrotnie większej niż grubość deski.
Wkręty: zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej oraz wkręcanie ich na wolnych obrotach. Główka wkrętu powinna być na poziomie powierzchni deski i nie wystawać ponad nią.
Prace wykończeniowe: krawędzie desek można spiłować pod kątem 45° za pomocą ręcznego lub elektrycznego struga, albo szlifierki pasowej.